Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze i komórkami organizacyjnymi.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze jest samorządową jednostką budżetową Powiatu Jaworskiego.