Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze i komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są zarządzenia podjęte przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREZarządzenia

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP