Załatwianie spraw

Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza PCKZiU 16-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 77
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP 16-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 82