Zamówienia do 30 tysięcy euro

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie na przeprowadzenie egzaminów teoretycznych i praktycznych dla osób objętych wsparceiem w Projekcie 10.4 pn." Kształcę się zawodowo-dostosowanie systemów kształcenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze do potrzeb Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 227