Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze 13-07-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 727
Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 814
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 621
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 236
Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 225
Projekt "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 790
Projekt "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" - zakup pomocy dydaktycznych 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 606
Projekt "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" - zakup sprzętu elektronicznego 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 237