Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze 13-07-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 942
Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 1423
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 854
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 247
Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 243
Projekt "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 1000
Projekt "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" - zakup pomocy dydaktycznych 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 921
Projekt "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" - zakup sprzętu elektronicznego 22-06-2021 Udostępniony przez: Sławomir Pieszczek Odsłon: 250